Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.mia-u.pl

I. WSTĘP

1, Sklep internetowy mia-u dostępny pod adresem https://mia-u.pl prowadzony jest przez Dariusz Gzel prowadzącego działalność gospodarczą Dariusz Gzel Mia-u, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej(CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 5732629852, REGON: 382589985.

2, Regulamin skierowany jest do wszystkich którzy korzystają  z naszego Sklepu, określa zasady i tryb zawierania Umów sprzedaży zawieranych z klientem na odległość.

II. DEFINICJE

1. Klient- każdy kto dokonuje zakupów za pośrednictwem sklepu.

2. Konto Klienta- w koncie klienta są gromadzone dane które zostały podane przez klienta jak również historię zamówień które zostały złożone w sklepie.

3.Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Dariusz Gzel Mia-u wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej(CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 5732629852, REGON: 382589985.

4. Konsument- osoba fizyczna zawierająca umowę ze sprzedawcą , której podmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.

5.Produkt- jest to dostępna w sklepie rzecz lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między klientem a Sprzedawcą.

6 Sklep- sklep internetowy prowadzony pod adresem internetowym www.mia-u.pl

7.Regulamin-niniejszy regulamin sklepu.

8.Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą

9.Umowa zawarta na odległość- umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość,bez jednoczesnej obecności stron.

10 Dni robocze- wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

11.Czas realizacji zamówienia-czas w jakim Sprzedawca skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi który dostarczy Produkt do Klienta.

III. Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy 42-202 Częstochowa ul.Spadochroniarzy 9

2.Telefon: 6666 88 202

3. e-mail: miaumiauszkraby@gmail.com

4. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17.

IV.Informacje ogólne

1. Ceny podane w sklepi są podane w polskich złotych i ą cenami brutto( uwzględniają podatek VAT).

2.Zamówienia od klientów przez stronę mia-u.pl przyjmowane są 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.(wyjątek stanowią przerwy serwisowe prowadzone na stronie)

3. Aby dokonać zakupów niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

4, Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania Konta Klienta. Aby złożyć zamówienie należy założyć  Konto Klienta lub  podać niezbędne dane osobowe i adresowe umożliwiające realizację zamówienia bez zakładania Konta Klienta;

5. Końcowa kwota do zapłaty przez klienta to suma ceny produktów plus koszt dostawy, o którym klient jest informowany w trakcie składania zamówienia.

6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerw w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą , niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną klienta lub niedozwolonym działaniem osób trzecich.

V.Dostawa oraz płatności

1. udostępniamy następujące metody płatności

-przelew tradycyjny na konto sprzedawcy

Dariusz Gzel

42-202 Częstochowa

Ul. Spadochroniarzy 9

Mbank nr konta:34 1140 2004 0000 3202 7848 8787

-Płatność internetowa Payu

2.Towar dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich lub Paczkomaty Inpost

VI.Zakładanie Konta Klienta

1. Aby założyć konto Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny. W formularzu należy podać niezbędne dane takie jak imię nazwisko pełny adres korespondencyjny oraz numer telefonu.

2. Założenie konta jest darmowe

3. Aby zalogować się na Konto Klienta należy podać login oraz hasło które zostały ustanowione podczas rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego.

4. W każdej chwili Klient może bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów usunąć Konto Klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres miaumiauszkraby@gmail.com.

VII.Zasady składania zamówień

Aby złożyć zamówienie w naszym sklepie należy:

1. Wybrać produkt który chcą państwo zakupić , a następnie kliknąć przycisk KUP TERAZ.

2. następnie należy wybrać opcję przejdź do koszyka.

3. Wybrać rodzaj wysyłki, rodzaj płatności,wpisać kod rabatowy jeżeli takowy posiadacie,kliknąć przycisk do kasy. 

4. W kolejnym kroku wybrać z dostępnych opcji:

-kupuję bez rejestracji- w tym przypadku niezbędne będzie podanie informacji niezbędnych do realizacji zamówienia imię nazwisko dokładny adres numer telefonu adres e-mail.

-chcę się zarejestrować-w tym przypadku niezbędne będzie podanie informacji  imię nazwisko dokładny adres numer telefonu adres e-mail i hasło które będzie służyło w przyszłości do logowania do naszego sklepu.

-mam konto- podajemy adres e-mail oraz hasło aby zalogować się do Konta Klienta.

5. Po wybraniu jednej z powyższych opcji wybrać polecenie zamawiam i płacę i sfinalizować zakupy poprzez dokonanie płatności.

6. Kupując w naszym sklepie wyrażają państwo zgodę na dostarczanie drogą elektroniczną na wskazany przez państwa adres e-mail dokumentów zakupu takich jak faktura VAT czy skan paragon.

VIII.Reklamacje i gwarancja

1. Umową sprzedaży objęte są nowe produkty.

2. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy podane w regulaminie . Zaleca się aby w piśmie reklamacyjnym zawrzeć informację dotyczące wad ,okoliczności jej wystąpienia, dane klienta i żądanie klienta w związku z wadą towaru.

4. Przed odesłaniem wadliwego towaru należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu ustalenia adresu wysyłki.

5. Sprzedawca ustosunkuje się niezwłocznie do żądania reklamacyjnego w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych.

IX. Realizacja zamówienia.

1. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie i rozpoczyna jego realizację po otrzymaniu potwierdzenia płatności.

2. Zamówienie na towary z różnym terminem realizacji są wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia.

3.Na dokonanie płatności za zamówiony towar klient ma 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży- w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. Dostawa produktów odbywa się tylko na terenie Polski.

5. W chwili skompletowania całego zamówienia produkty niezwłocznie wysyłane są do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.

X. Dane osobowe.

1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

2.Dane klientów zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

3. Administratorem danych osobowych klienta jest sprzedawca.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak nie podanie danych niezbędnych do zawarcia umowy uniemożliwia jej zawarcie.

5. Sprzedawca udostępnia dane osobowe klienta przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora w celu finalizacji zakupu.

XI. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakichkolwiek przyczyn.

2.Towar musi zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu w stanie niewskazującym na użytkowanie.

3. Konsument może odstąpić od umowy poprzez złożenie sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy z zachowaniem terminu 14 dni.

4. Oświadczenie można wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź też poczty Elektronicznej na adres miaumiauszkraby@gmail.com.

5, konsument powinien odesłać na adres sprzedawcy podany w regulaminie nie później niż 14 dni od dnia w którym poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.

6.Koszty zwracanego towaru obciążają klienta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sprzedawcę świadczenia o właściwościach zamówionych prze Klienta.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta.

8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowane według specyfikacji Klienta.

-w której przedmiotem jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu a Konsument otwarł opakowanie po dostarczeniu i uniemożliwia to zwrot towaru ze względów higienicznych lub ze względu na ochronę zdrowia.

-w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

-w której przedmioty zostały uszkodzone przez klienta po ich otrzymaniu.

XII. Postanowienia końcowe.

1. Umowy zawierane są pomiędzy klientem a sprzedawcą w języku polskim.

2.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian  Regulaminu z ważnych przyczyn:

-zmiany sposobów płatności

-zmiany dostaw

-zmiany przepisów prawa.

zmiany w regulaminie w chodzą w życie w terminie wskazanym prze sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.mia-u.pl

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.